Presentation at Het Nieuwe Instituut: Speculative Archives

December 13, 2018
7:30 pm

I’m very much looking forward to this event. Cristina Cochior and I will be talking about the Warp and Weft of Memory at Het Nieuwe Instituut. It is a part of a discussion moderated by Annet Dekker. Also presenting: Bethany Nowviskie, Dragan Espenschied, Klaus Rechert, Michael Murtaugh and Nicolas Malevé. Join us!

Between Enumeration & Narration

Moving through The Warp and Weft of Memory, an online archive of artist Gisèle van der Gracht’s closet, Renée Turner and Cristina Cochior will be discussing the porous border between enumeration and narration. Understanding the database as a form of writing, they will read through elements of the site and recount the making of the archive. Key to their approach is the language of weaving and the use of the Semantic MediaWiki to create a narrative tapestry. The Warp and Weft of Memory was initiated by Renée Turner and involved contributions by André Castro, Cristina Cochior, Manufactura Independente, Cesare Davolio, Kate Pullinger and Frans-Willem Korsten.

Read the original Dutch description of the evening:

Wie een archief aanlegt, doet dat op basis van de wensen en mogelijkheden die we daar vandaag de dag voor kennen, terwijl een belangrijke doelgroep van zo’n archief bestaat uit de gebruikers van de toekomst, van wie we nu nog onmogelijk kunnen vaststellen wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze nodig zullen hebben.

Wat als we daarom bij het ontwerpen van archieven en archiefinstellingen juist van die onzekerheid uit zouden gaan? Dat we die onduidelijkheid over de toekomst zouden omarmen, de huidige en toekomstige voortzetters en raadplegers van het archief zouden stimuleren om samen te speculeren over de vorm en invulling?

Dan zou een archief misschien niet langer alleen maar een ‘achteruitkijkspiegel’ zijn naar het moment dat het werd aangelegd, maar zouden de dynamiek en het handelend vermogen van de teksten, objecten en artefacten die er deel van uitmaken behouden blijven. Wat zegt een dergelijke ontwikkeling over auteurschap? Wat betekent het voor de autoriteit van een archiefinstelling?

Onder begeleiding van Annet Dekker (o.a. Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam) gaan gastsprekers Bethany Nowviskie (onderzoeker op het gebied van informatie- en mediatechnologieën in geesteswetenschappelijk onderzoek), Dragan Espenschied (muzikant en multimedia- en internetkunstenaar), Klaus Rechert (communicatie- en computerwetenschapper), Michael Murtaugh (computerprogrammeur en o.a. betrokken bij het project Active Archives), Nicolas Malevé (kunstenaar, programmeur en data-activist, ook betrokken bij Active Archives), Renee Turner (kunstenaar, docent en auteur op het gebied van o.a. digitale cultuur) en Cristina Cochior (onderzoeker op het gebied van technologische en bureaucratische systemen van kennisuitwisseling) tegen de achtergrond van het Speculatief Design Archief in gesprek over opkomende vormen van auteurschap en autoriteit.